Topbestuurders grote Europese bedrijven tegen Brexit

Een Brits vertrek uit de EU is ongewenst, schrijft een vijftigtal toplieden van de groep European Round Table of Industrialists.

Illustratie iStock / bewerking NRC Fotodienst

De European Round Table of Industrialists, de club van grote ondernemingen in Europa, slaat alarm. Een Brits vertrek uit de EU is ongewenst, schrijft een vijftigtal toplieden van de groep European Round Table of Industrialists in een opinieartikel in NRC en enkele andere Europese kranten. Onder hen zijn Frans van Houten (Philips), Ben van Beurden (Shell) en Jean-François van Boxmeer (Heineken).

„We zijn ervan overtuigd dat een Europa zonder het Verenigd Koninkrijk zwakker zal zijn, net als het Verenigd Koninkrijk zwakker zal zijn buiten Europa. Geen enkele lidstaat kan deze gezamenlijke uitdagingen alleen het hoofd bieden. De noodzaak om samen te werken is nog nooit zo groot geweest voor de EU en haar burgers”.

Hernieuwd vertrouwen

De bestuurders bepleiten „hernieuwd vertrouwen in de EU” als eerste stap op weg naar het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen.

„Alleen een gezamenlijke aanpak zal tot de veranderingen leiden die nodig zijn om de leef- en werkomstandigheden van de mensen in Europa [...] te verbeteren, met name voor jongeren en toekomstige generaties.”

De Britten stemmen op 23 juni per referendum over het EU-lidmaatschap.