Aantal uitzenduren daalt met anderhalf procent

In het eerste kwartaal daalde het totaal aantal uitzenduren met 1,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat is de eerste daling in bijna drie jaar tijd, meldde het CBS dinsdag. De daling is te wijten aan een afname in de uren van de langlopende uitzendcontracten. Het aantal uren in kortlopende contracten nam daarentegen licht toe. In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling met 3,0 procent. Het aantal uren in kortlopende contracten steeg met 0,4 procent. (ANP)