Aantal bijstandgerechtigden neemt toe door asielzoekers

Van alle Syriërs die in de periode 2013-2015 in Nederland zijn ingeschreven, ontvangt pakweg driekwart bijstand.

Foto Roos Koole/ANP

Het aantal mensen in de bijstand is het afgelopen jaar met 18.000 toegenomen. Asielzoekers vormen een groot deel van het toegenomen aantal bijstandsgerechtigden, al zijn ze wel in de minderheid als je kijkt naar het totale aantal van 459.000 mensen die in de bijstand zitten.

Het CBS meldt dat in 2015 er per saldo 15.000 mensen bijgekomen. Per saldo is het aantal Syriërs in de bijstand met 10.000 gegroeid. Van alle Syriërs die in de periode 2013-2015 in Nederland zijn ingeschreven, ontvangt pakweg driekwart bijstand. Daarop hebben ze recht zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. In 2014 kwamen er nog 4.000 Syriërs in de bijstand bij, het jaar ervoor waren het er ongeveer duizend.

Nieuwe Wajong

De groei van het afgelopen jaar komt grotendeels voort uit het toegenomen aantal jongeren (onder de 27 jaar) dat om financiële bijstand vraagt. Per saldo nam deze groep met ruim 10.000 toe, deels door de instroom van jonge Syrische asielzoekers en deels door de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Wajong. Daardoor kan de groep jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt alleen nog bijstand aanvragen.

Ook de verhoging van de AOW-leeftijd is terug te zien in de bijstandscijfers. Doordat de leeftijdsgrens begin dit jaar met drie maanden is opgehoogd stromen bijna 2.000 personen in het eerste kwartaal van dit jaar pas op een later moment uit.