Aantal banen in Nederland weer groter dan voor de crisis

Cijfers Volgens het UWV profiteren vooral uitzendkrachten van het herstel.

Het economisch herstel leidt de komende twee jaar vooral tot een groei van het aantal flexibele banen. Dat blijkt uit de arbeidsmarktprognose voor 2016 en 2017 door uitkeringsinstantie UWV.

Er komen volgens het UWV ruim 200.000 banen bij en de groei zit vooral in de uitzendsector. Voor het eerst in jaren komen er ook banen bij voor werknemers in de bouw. Ook in de ICT, de horeca en detail- en groothandel komt er meer werk. Heel anders gaat het in de financiële dienstverlening: daar blijft het aantal banen dalen: volgens het UWV zijn er in 2017 in die sector 56.000 banen minder dan in 2007.

Sinds 2015 is het aantal banen in Nederland weer groter dan vóór het begin van de economische crisis in 2008, in 2017 zijn het er naar verwachting zo’n 10,2 miljoen. Het aantal vacatures stijgt ook flink – 871.000 in 2017, vooral in de detailhandel en de sector zorg en welzijn. Dat het aantal vacatures toch minder is dan voor de crisis, komt volgens het UWV omdat de economische groei in die tijd hoger was. Daarbij komt dat oudere werknemers langer doorwerken, door de verhoogde AOW-leeftijd, en er dus minder vervang-vacatures ontstaan. Bedrijven huren nu ook vaker zzp’ers in.

Het UWV gaat ervan uit dat er dit jaar 93.000 banen bij komen voor werknemers en 21.000 voor zelfstandigen. In 2017 is die groei lager voor werknemers (69.000) en juist hoger voor zzp’ers (26.000).

Aantal WW-uitkeringen neemt komende jaren af

Het aantal WW-uitkeringen zal de komende jaren afnemen met zo’n 59.000 tot 387.000. Het UWV noemt dat aantal nog steeds hoog en verklaart dat door de nieuwe Wet werk en zekerheid. Door die wet is het moeilijker geworden om mensen in korte tijd meer flexibele contracten na elkaar te geven – de periode die er tussen moet zitten, is langer geworden. De WW blijft volgens het UWV ook hoog doordat mensen die vanuit de WW gaan werken nu een aanvulling uit de WW kunnen houden.

In 2016 is de afname in de WW het grootst bij mensen tussen de 15 en 34 jaar, in 2017 bij de leeftijdsgroep daarboven: van 34 tot 44 jaar. Ook onder 55-plussers zal het aantal WW’ers dalen, maar minder dan gemiddeld. Hun positie op de arbeidsmarkt blijft volgens het UWV moeilijk.

Dat er meer banen bij komen in de detailhandel, komt volgens het UWV door het groeiende consumentenvertrouwen en de grotere koopkracht. Maar de traditionele winkels leggen het sneller af tegen internetwinkels, voordeelwinkels of juist luxere winkels. De werkgelegenheid in zorg en welzijn neemt volgens het UWV de komende twee jaar niet verder af, in de thuiszorg en de kinderopvang komen er juist weer banen bij.