brieven

Herkenbare Piet

Nu de Pietendiscussie stevig in de Hoe Dan Wél?-fase is gekomen (28/5), moeten we het feest deels opnieuw uitvinden. Regenboogpieten, Roetpieten, Zwarte Pieten of … Herkenbare Pieten?

En een van de bezwaren die je vaak hoort tegen ongeschminkte Pieten, is dat de kindertjes ze zouden herkennen. En dat dat de betovering verbreekt. Maar hier in het carnaval vierende Zuiden weten we uit ervaring, dat die herkenning juist de betovering kan vergroten. In Limburg staan de adjudanten van Prins Carnaval naast hem op de praalwagen en lopen ze mee in de optocht. Iedereen herkent die adjudanten: het is de collega, de buurman. Maar dan gekleed in dat prachtige galakostuum met de bekende hoed met fazantenveer. Het verhoogt juist de pret dat je de adjudant op de wagen kent en dat je naar hem kunt zwaaien.

Stel nou dat we ditzelfde model toepassen op de Sinterklaasoptocht. Ongeschminkt loopt de schooljuf mee in de optocht, met een prachtig Pietenpak aan. Ze kan alle tekeningen en werkstukjes die de klas maakt, persoonlijk bij de Sint afleveren, korte lijntjes immers. Na afloop vragen de kinderen haar ademloos hoe dat was, met Sinterklaas meelopen. En of ze echt een hele zak snoep had om uit te strooien. Zelfs de roetvegen passen prachtig in het verhaal. „Moest je echt door een schoorsteen heen, toen je voor Piet moest leren, juf Ineke?” Met de Herkenbare Piet kunnen we het feest nieuw leven inblazen.

Hou het lokaal

Het moet nog zomer worden en de Pietendiscussie laait weer op. Ik stel voor om als eerste stap te stoppen met het Sinterklaasjournaal. Geen door de NTR bedachte landelijke verhaallijn meer die het feest groter maakt dan het in het verleden was en die toch alleen maar debat oproept, maar het Sinterklaasfeest terug naar het eigen dorp en de eigen stad. Lokaal dus. Zoals het ooit was.

Stap twee: het jaar daarop stoppen met de landelijke Sinterklaasintocht op tv, om dezelfde reden als bij het Sinterklaasjournaal genoemd. Stapsgewijs terug naar het lokale kinderfeest, op gevarieerde manier gevierd. Hopelijk stopt zo het onzalige Pietendebat en houden we een mooi kinder- en familiefeest over.

Henk van der Maten, Heerde