brieven

Red de gedupeerden

In Korting pensioen is reële dreiging (21/5) wordt gemeld, dat bestaande pensioentrekkers in 2017 hun fonds 0,5 procent korting kunnen zien toepassen. Blijkens het artikel wijt het kabinet dit aan het feit dat ons pensioenstelsel onhoudbaar is. Het zou het kabinet sieren als het eerlijk was. Een minstens zo grote oorzaak is de dankzij de ECB extreem lage rentestand. Weinig in het nieuws is de groep gepensioneerden die de 30 tot 50 procent minder pensioen hebben ontvangen dan hun was voorgespiegeld. Niet tijdelijk, maar tot het eind van hun leven. Er zijn 483.000 Nederlanders met een pensioenkapitaalverzekering bij een commerciële verzekeraar. Voor hen is de extreme rente een strop om hun nek. Fiscale regels verplichten hen op de pensioendatum voor hun kapitaal bij een verzekeraar een maandelijkse uitkering aan te kopen. Daarbij is de rentestand op het moment van omzetting levenslang bepalend. Deze gedupeerden verdienen alle ruimte om hun pensioenschade zoveel mogelijk te beperken. Geef ze het wettelijk recht hun lopende contract open te breken en in andere vorm voort te zetten.

Journalist te koop

Tweemaal mis

Elsbeth Etty slaat in haar recensie van mijn boek Journalist te koop (21/5) de plank tweemaal mis. Zo zegt ze dat columnisten bij de 21 geïnterviewden oververtegenwoordigd zijn. Wie narekent, komt op zeven tot acht stuks, dat is dus de absolute minderheid. Bovendien hebben alle collega’s journalistiek werk verricht, een voorwaarde die ik me gesteld had. Ook volgt op de vraag of zij omkoopbaar zijn volgens Etty doorgaans een ontkenning. Ook dat is niet het geval. Het boek stelt juist dat veel collega’s voor geld, goederen, angst voor geweld of vaderlandsliefde berichten op maat willen schrijven of hun journalistieke ongebondenheid laten vieren.

Elsbeth Etty wil ik niet neerzetten als een vazal van de mainstream media die inhoudelijke kritiek op het vak als verraad ziet. Door niet grondig lezen en het gebruik van halve quotes laat deze recensent wel zien dat het boek Journalist te koop alle bestaansrecht heeft.

Arnold Karskens, Brussel