FrieslandCampina verhoogt de kaasprijs

Kaas van FrieslandCampina wordt duurder. De prijzen lagen volgens het zuivelbedrijf al maanden op zo’n laag niveau dat de productie verliesgevend was. „We signaleren nu de eerste mogelijkheden om de verkoopprijzen van een aantal basiszuivelproducten weer te verhogen”, zegt operationeel directeur Bas van der Berg. „De vraag neemt wat toe en het melkaanbod begint te stabiliseren.” Vorig jaar werd het Europese melkquotum afgeschaft, waardoor het aanbod van melk sterk steeg en de prijs daalde. FrieslandCampina zegt met de hogere verkoopprijs van kaas een eerste stap te zetten richting een hogere melkprijs voor de boeren. Veel boeren hebben financiële problemen, omdat onder de kostprijs produceren. (ANP)