Brieven ook in het Chinees uitgegeven

Of Vincent van Gogh ooit had kunnen bevroeden dat zijn brieven door miljoenen Chinezen gelezen kunnen worden, was een vraag die vrijdag in een Shanghais kunstencentrum onbeantwoord bleef. Daar werd de wetenschappelijke editie van zijn briefwisselingen in het Chinees gepresenteerd.

Vijf jaar werkte professor Lin Ringhui met vijf andere topvertalers uit Shanghai aan de zes fraai uitgevoerde delen. Zij voerden de opdracht uit naast hun werk als taalprofessoren op twee van de belangrijkste universiteiten van de metropool. „Het was een eer voor ons om de brieven van zo’n beroemde Nederlandse schilder te mogen vertalen”, aldus Lin.

De in 2009 verschenen, bekroonde Engelse editie werd als basis gebruikt, maar in de annotaties en foto-onderschriften worden veertien andere talen gebruikt die voor hoofdbrekens zorgden. „Vertalen is als dansen met je handen en voeten vastgebonden”, lacht Lin in het bijzijn van Willem van Gogh, achter-kleinzoon van Vincent’s broer Theo. „Maar als je trouw blijft aan de tekst, je vloeiend bent in een andere taal en oog hebt voor schoonheid is dat geen probleem.”

Voor sommige Nederlandse begrippen zoals „ik neem mijn hoed voor U af” of „schaatsen op een ondergelopen landje” bleek geen Chinees synoniem voorhanden, maar de door Lins team gekozen oplossingen werden goedgekeurd door de Nederlandse vertaler en sinoloog Mark Leenhouts.

De brieven zijn nu beschikbaar in het Chinees, maar het is de vraag of daadwerkelijk een groot publiek bereikt zal worden. De klassieke editie kost ruim 500 euro en de luxe versie meer dan 600 euro.