In beeld

Deze koeien produceren geen melk maar kennis

In Leeuwarden is donderdag door staatssecretaris Martijn van Dam de Dairy Campus geopend. Het vernieuwde complex moet het nationale centrum voor de melkveehouderij voor innovatie, onderzoek en educatie worden.
Samen met drie kleuters drukte de staatssecretaris op de knop en opende daarmee de vernieuwde Dairy Campus.
Kees van de Veen
Ruim 400 bezoekers veelal uit de zuivelwereld waren aanwezig bij de officiële opening.
Kees van de Veen
Uiteraard werd op de opening van het nieuwbouwcomplex getoast met een glas verse melk.
Kees van de Veen
Daarna kreeg de staatsecretaris een rondleiding door de stallen en over her complex.
Kees van de Veen
De opening markeert de start van drie open dagen, waarin 'iedereen met interesse in de moderne melkveehouderij op eigen gelegenheid het melkveehouderijcomplex kan verkennen.'
Kees van de Veen
Dairy Campus is een samenwerking van Wageningen UR Livestock Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Dairy Training Centre, LTO Nederland, FrieslandCampina, gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân.
Kees van de Veen
De campus biedt plaats aan 500 melkkoeien, ruim 300 hectare grond en diverse trainings- en vergaderfaciliteiten. Over periode van 10 jaar wordt er 40 miljoen euro geïnvesteerd door de partners.
Kees van de Veen
Martin Scholten, voorzitter van de stuurgroep van Dairy Campus en algemeen directeur Animal Sciences Group van Wageningen UR: “Bij Dairy Campus hebben we alles onder één dak. Dat is uniek in de wereld. Om voor te blijven lopen moet je blijven vernieuwen. Dat kunnen we op Dairy Campus uitproberen. Daar is de nieuwbouw ook op ingericht. Koeien produceren bij ons geen melk maar kennis.”
Kees van de Veen
De Dairy Campus heeft als doelstelling: 'Werken aan een duurzame ontwikkeling en gelijktijdig de positie van de Nederlandse zuivelketen in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden.'
Kees van de Veen
Een van de onderzoeksprojecten is 'Amazing Grazing'. Door schaalvergroting is het efficiënter de koeien permanent op stal te houden. De weidende koe is een Nederlands icoon. Dit onderzoek wil de opstaltrend keren en een 'weidegangbeweging' op gang brengen.
Kees van de Veen
En de koeien? Die zijn van alle gemakken voorzien, zoals deze 'cow wash'.
Kees van de Veen