Nieuwe wijk voor Kralingen

Het is vrij uniek dat er in de stad ruimte is om een hele nieuwe wijk op te trekken. Dat is precies wat er gaat gebeuren, in het gebied bij de Bosdreef.

Tot 2030 krijgt Rotterdam er zo’n 400 woningen in de duurdere prijsklasse bij. Tussen de huidige Bosdreef, de Boezemlaan en de spoorlijn naar Utrecht verrijst de wijk Nieuw Kralingen. Het gebied van 23 hectare is nu deels bedrijventerrein. Het grootste deel wordt in beslag genomen door de gemeentelijke boomkwekerij. Ongeveer een derde van de grond is eigendom van de NS.

Om de wijk te realiseren wordt de Bosdreef deels verlegd naar het noorden, zodat de bewoners rechtstreeks toegang hebben tot het Kralingse Bos en de Kralingse Plas. De kwekerij verhuist naar de Melanchtonweg. De kosten daarvan, 10 tot 15 miljoen euro, en de kosten van het verleggen van de Bosdreef, 8 miljoen, worden gedekt door de verkoop van de grond en de woningen. Met het totale project zal een bedrag van 250 miljoen euro zijn gemoeid.

Er was al eerder sprake van bouwplannen voor het gebied, maar daar had de crisis een streep door getrokken. De woningen komen op kavels eigen grond van 150 tot 200 vierkante meter en gaan gemiddeld een half miljoen euro kosten.

Wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling) is verheugd over de samenwerking met de bouwbedrijven Heijmans en Era Contour die de wijk vanaf 2018 gaan bouwen. „Ik wil graag exclusief wonen binnen de stad aanbieden. De doelgroep is erg belangrijk voor Rotterdam”, zei de wethouder gisteren bij de eerste presentatie van het bouwplan. Hij benadrukte dat het „niet een soort vinexwijk” wordt. Er moet in de nieuwe wijk ook een kleinschalige woonvoorziening voor bijzondere doelgroepen komen.

Hoewel er nog geen specifieke ontwerpen zijn, staat vast dat de wijk wordt opgetrokken in een historiserende stijl die refereert aan het negentiende-eeuwse oostelijk deel van Kralingen. De eerste bewoners worden in 2019 verwacht.