Inspectie hekelt jeugdzorg om dood van Sharleyne (8)

FOto ANP

De hulpverleners rond de vorig jaar overleden 8-jarige Sharleyne Remouchamps uit Hoogeveen hebben zich veel te weinig om het meisje bekommerd. Dat concluderen de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie in een eigen onderzoek. Terwijl er al drie jaar zorgmeldingen binnenkwamen over verwaarlozing, huiselijk geweld en drankmisbruik thuis, grepen de hulpverleners niet in.

„Veiligheidsrisico’s werden onvoldoende in beeld gebracht”, oordelen de inspecties, „informatie werd onvoldoende gedeeld” en „het belang van het kind stond niet voorop”. De zaak ligt extra gevoelig omdat Sharleynes overlijden kwam een paar maanden nadat gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg.

Het lichaam van Sharleyne werd op 8 juni vorig jaar rond half twee ’s nachts gevonden onderaan een flat. Daar woonde ze op tiende verdieping, met haar moeder. Of ze over de balustrade is gevallen of gesprongen, geduwd of gegooid, is nooit opgehelderd. Het Openbaar Ministerie had „onvoldoende aanwijzingen voor een misdrijf”. De moeder beroept zich op haar zwijgrecht. De vader probeert via een artikel-12 procedure bij het hof het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak te heropenen.

De aandacht van de hulpverleners, schrijven de inspecties, lag vooral bij de ruziënde ouders en de problemen van de moeder. Dat stond zo in hun protocollen en richtlijnen, maar bleek onvoldoende. Wat de problemen betekenden voor de veiligheid en het welzijn van Sharleyne, werd nooit onderzocht. Het meisje is incidenteel gezien en alleen door hulpverleners zonder specialistische kennis.

De inspecties wijzen in dit verband ook op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dat is met voeten getreden. Daarin staat dat „de belangen van het kind altijd de eerste overweging moeten zijn, en dat het kind verzekerd moet zijn van de bescherming en zorg die nodig zijn voor haar welzijn”.

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen erkent in een schriftelijke verklaring dat de gemeente niet genoeg gedaan heeft bij de hulpverlening. „Dat we wat deden, was op zich goed en met de beste intenties, maar het was niet genoeg.” De inspecties dragen Hoogeveen op om binnen drie maanden een plan te presenteren waaruit blijkt dat werk wordt gemaakt van de aanbevelingen.

Vader Victor Remouchamps heeft via zijn advocaat Liesbeth Poortman de gemeente Hoogeveen aansprakelijk gesteld voor de dood van zijn dochter. Of het strafrechtelijk onderzoek zal worden heropend, blijkt op zijn laatst over acht weken als het Gerechtshof uitspraak doet.