Dijsselbloem probeert het nog een keer

Wéér heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) toegezegd om met werkgevers en vakbonden te praten over loonsverhogingen in het bedrijfsleven. En weer deed hij dat na een oproep van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Bedrijven maken „torenhoge winsten” waar werknemers weinig van terugzien, aldus Nijboer donderdag. Bedrijven blijven achter, terwijl de overheid het goede voorbeeld geeft met nieuwe cao’s voor ambtenaren, zei hij. Ook De Nederlandsche Bank pleitte onlangs voor hogere lonen.

De bankbalansen van een deel van het bedrijfsleven zien er „echt goed” uit, reageerde Dijsselbloem. „Dan ligt het voor de hand dat er óf wordt geïnvesteerd óf de lonen worden verhoogd.” Hij wil de salarissen bespreken tijdens de voorbereidingen voor de Rijksbegroting.

In 2014 zei Dijsselbloem na een oproep van Nijboer ook al „het belang van reële loonontwikkeling” met de sociale partners te zullen bespreken. Veel effect had het niet. Werkgevers en vakbonden bepalen cao-lonen, legde Dijsselbloem deze week uit. Niet Den Haag.

In 2015 was de loonsverhoging gemiddeld 1,5 procent, iets lager dan de 1,6 procent in 2014, volgens cijfers van werkgeversvereniging AWVN. In het begin van 2016 was de gemiddelde loonafspraak ook 1,5 procent. Het gemiddelde van april lag hoger, op 1,76 procent. Niet door het bedrijfsleven, maar door nieuwe cao’s voor onderwijzers. (NRC)