Gemeente kijkt naar tunnel onder IJ

College stemt in met principebesluit: tunnel en brug beide serieus onderzoeken.

De aanleg van een brug over het IJ is een stapje dichterbij, maar ook: een tunnel. Deze week stemde het college in met een principebesluit over de ‘Sprong over het IJ’.

Op de korte termijn (2019) gaat het om het uitbreiden van het aantal pontjes (eventueel met grotere boten), het opvoeren van het aantal veren van en naar het IJplein en het mogelijk weren van scooters op het pontje naar EYE. Ook een voetgangerstunnel tussen CS en het Buikslotermeerplein wordt onderzocht.

Op middellange termijn (2025) gaat het over het eventueel bouwen van bruggen vanaf de ‘flanken’: het Java-eiland en het Stenen Hoofd – en dus niet van CS naar EYE. Verder, opvallend: tóch een metrostation Sixhaven, dat eerder door bezuinigingen was geschrapt. Ook wordt gekeken naar een brug en tunnel naar het IJplein, vanaf ten oosten van CS.

Deze plannen zijn geselecteerd als meest haalbare uit het project ‘Sprong over het IJ’, waarin 300 mensen 77 plannen maakten voor IJ-verbindingen. Deze inzendingen zijn beoordeeld door ambtenaren, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf, bruggen-, verkeer- en scheepvaartspecialisten en (landschaps)architecten.

Hoewel de discussie over een brug al 160 jaar loopt, is deze de laatste jaren opgelaaid. Dat heeft te maken met de groei van Noord (22.000 nieuwe woningen tot 2025, de enorme ontwikkeling van de IJ-oever) waardoor de verbinding onder druk staat; regelmatig staan ponten overvol en moeten passagiers wachten op een volgende.

Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening, VVD) is „tevreden” over het besluit. „Als college hebben we nu gezegd: we gaan de sprong maken.” Toch is de uitwerking van de verbeterde veerverbinding het meest concreet in dit besluit. Waarom ligt de nadruk niet op de brug? „Dat is nodig vanwege de enorme drukte op de pont. En het zal alleen maar drukker worden, doordat er veel nieuwe huizen in Noord worden gebouwd. Daarom zijn er nu extra verbindingen nodig die snel en makkelijk te realiseren zijn. Maar met alleen veren gaan we het niet redden.”

Opvallend is dat brug en tunnel in het plan als gelijkwaardig alternatief worden bestempeld, terwijl het stadsbestuur in december nog het persbericht ‘College van Amsterdam wil twee bruggen over het IJ’ publiceerde. Van der Burg: „Er is vanuit Rijkswaterstaat en de Havenmeester een zeer sterke lobby om te kijken naar tunnels. Maar ook Sander Groet, van de A’DAM Toren, is voorstander. Omdat een tunnel makkelijker te realiseren is en het de scheepvaart niet in de weg zit.”

Betekent dit dat een brug niet de eerste keuze is? Van der Burg: „Ik kan mij voorstellen dat het uiteindelijk een combinatie wordt, van zowel brug als tunnel. Als uit onderzoek blijkt dat dat evenveel resultaat behaalt.”

In het voorjaar van 2017 gaat het definitieve voorkeursbesluit naar de gemeenteraad. Dan wordt bekend voor welke variant het college kiest en hoeveel de aanleg van de verbindingen gaat kosten.

    • Jonas Kooyman