Hoofdredacteuren uiten zorgen

Het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft zijn zorgen geuit over twee recente wetsvoorstellen die bronbescherming van journalisten regelen. Dat blijkt uit een brief die het genootschap aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat alleen ‘echte’ journalisten hun bronnen kunnen beschermen, zodat criminelen zich niet achter een journalistieke titel kunnen verschuilen. Het genootschap is bang dat de wet klokkenluiders zal afschrikken. (NRC)