Het nieuws van 27 mei 2016

Dairy Campus

Deze koeien produceren geen melk maar kennis

In Leeuwarden is donderdag door staatssecretaris Martijn van Dam de Dairy Campus geopend. Het vernieuwde complex moet het nationale centrum voor de melkveehouderij voor innovatie, onderzoek en educatie worden.