Inburgeringsweigeraars nooit weggestuurd

Door Europese wetgeving is uitzetting schier onmogelijk. Boetes worden wel opgelegd.

Archiefbeeld van een cursusboek Nederlands voor anderstaligen. Foto Sander Koning / ANP

Het is nog nooit gelukt de verblijfsvergunning in te trekken van iemand die weigert in te burgeren. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigd na berichtgeving van het AD. Dreigementen om inburgeringsweigeraars weg te sturen blijken door Europese regels praktisch vrijwel niet uitvoerbaar. Wel worden boetes opgelegd.

Sinds 2013 is iedereen ouder dan 18 en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die lange tijd in Nederland wil wonen verplicht een inburgeringsexamen te halen. Uitzondering zijn mensen uit Zwitserland, de EU, de EER en Turkije. Slechts 6.000 van de 53.000 inburgeraars hebben hun examen sinds de invoering van de wet echter gehaald. 556 van hen is het tot nu toe niet gelukt binnen de geldende termijn van drie jaar.

In vrijwel alle gevallen is het niet toegestaan om mensen terug te sturen die het examen niet gehaald hebben. Vluchtelingen mogen nooit teruggestuurd worden. De andere groep, gezinsherenigers, mogen hier blijven op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Gezinsherenigingsrichtlijn van de Europese Unie.

Het is wel gelukt om boetes op te leggen, bevestigt het ministerie van Sociale Zaken. Tot nu toe zijn er 58 uitgeschreven en is aan 419 mensen een vooraankondiging verstuurd. De maximale boete voor migranten die geen Nederlands hebben geleerd is 1.250 euro.