Elf staten naar rechter om omstreden toiletwet

Elf zuidelijke Amerikaanse staten hebben een gerechtelijke aanklacht ingediend tegen president Obama in verband met zijn inmenging rondom de controversiële toiletwet in North Carolina. Obama vaardigde een bevel uit waarin hij scholen in die staat opdraagt toe te staan dat transgenders de wc-ruimte mogen gebruiken die past bij hun huidige geslacht. In de toiletwet staat echter dat zij het hokje moeten kiezen dat strookt met de sekse die op hun geboorteakte staat vermeld. In de aanklacht, ingediend in Texas, beschuldigen de elf staten de regering-Obama van het veranderen van de scholen en werkvloeren in „laboratoria voor grootschalige sociale experimenten”. Ze vinden dat de president niet eigenhandig wetten kan veranderen zonder steun van de afzonderlijke staten. (AP)