Oud-CHU-minister Udink (90) overleden

Oud-minister Berend Jan Udink is op negentigjarige leeftijd overleden. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig was hij achtereenvolgens minister van Ontwikkelingssamenwerking, van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Verkeer en Waterstaat. Hij werd daarna topman bij het bouw- en energieconcern Ogem. Dat ging drie jaar na zijn vertrek failliet. Het CDA bevestigde het overlijden woensdag. Udink was politiek leider van de Christelijk-Historische Unie (CHU), die later opging in het CDA. Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking wist hij de hulp aan Indonesië weer op gang te brengen. Eind 1990 kwam Udink nog even in beeld voor een missie onder aanvoering van oud-minister Luns om te pogen Nederlandse gijzelaars tijdens de Golfcrisis in Irak vrij te krijgen. Die missie ging niet door. (ANP)