Integratiewet Merkel: huisvesting en taalles

De Duitse regering heeft woensdag een akkoord gesloten over maatregelen om de grote instroom aan asielzoekers op een goede manier te laten integreren. Na lange onderhandelingen zijn de coalitiepartijen het nu eens over de invulling. Zo wil bondskanselier Merkel dat erkende asielzoekers op een door de staat bepaalde plek gaan wonen, en daar langere tijd blijven, tenzij ze elders werk vinden. De maatregel moet voorkomen dat er migrantengetto’s ontstaan in de grote steden. De bepaling is omstreden: veel erkende asielzoekers vrezen dat ze geplaatst worden in Oost-Duitsland, waar er vaak geweld tegen vluchtelingen is. Daarnaast wordt het voor migranten verplicht de Duitse taal te leren. De asielzoekers moeten de taal binnen vijf jaar beheersen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. (NRC)