Twijfel over integriteit Limburgse zorginstelling

Stichting Daelzicht Daelzicht, dat 2.000 gehandicapten opvangt, gaf opdrachten aan bevriende partijen. Nu zijn er zorgen over de brandveiligheid.

Stichting Daelzicht, die in Limburg zorg verleent aan 2.000 mensen met een verstandelijke beperking, laat een integriteitsonderzoek binnen haar organisatie doen. Ook is besloten tot onmiddellijke inspectie van alle brandblusapparaten en rookmelders in tachtig woon- en verblijfcomplexen.

Aanleiding zijn vragen van NRC over de verkoop van vastgoed door Daelzicht en het jarenlang verstrekken van opdrachten aan bedrijven van vrienden en verwanten.

Zo blijkt Daelzicht vorig jaar de brandbeveiliging voor al haar complexen in handen te hebben gegeven aan een net opgerichte vennootschap zonder certificering. Het bedrijf is eigendom van de dochter van een vastgoedadviseur van de raad van bestuur. Zij is ook voormalig partner van de manager vastgoed van Daelzicht (omzet 2014: 88 miljoen euro).

Zorginstelling voor gehandicapten Daelzicht in het Limburgse Heel.foto chris van keulen

Tot de onderzoeken en de inspectie is besloten door de net aangetreden interim-bestuurder Nettie Saarloos. Zij vervangt de twee leden van de raad van bestuur die vorige maand op non-actief zijn gesteld. Dat gebeurde nadat ondernemingsraad en managementteam het vertrouwen in hen hadden opgezegd.

Zeven managers stuurden een brief waarbij de raad van bestuur beschuldigd werd van „machtsvertoon en intimidatie” en van „duidelijk grensoverschrijdend gedrag”. De managers voelden zich door het bestuur geschoffeerd en stelden dat de zorg aan cliënten door de crisissituatie is verwaarloosd.

Harrit Broos, van de landelijke instelling die kwaliteitscertificaten voor brandveiligheid verstrekt, wijst op de risico’s die Daelzicht heeft genomen. „Het is verstandig om als zorginstelling een gecertificeerd bedrijf in de arm te nemen. Er zijn er meer dan tweehonderd in Nederland, dus waarom niet? Je hebt immers nogal wat uit te leggen als er wat misgaat.” Bij de gecertificeerde bedrijven wordt onder meer jaarlijks een kwaliteitscontrole gedaan en gekeken of het kennisniveau up to date is.

Pretpark

In een reactie spreekt Daelzicht over „een zeer ernstige constatering. Vandaar dat de interim-bestuurder direct opdracht heeft gegeven voor een extra controle.” Saarloos: „De brandveiligheid is belangrijk. Nog deze week worden alle brandblussers gecontroleerd door een bedrijf dat wel gecertificeerd is.”

Daelzicht kwam eerder in het nieuws met plannen om een pretpark voor gehandicapten en ouderen te bouwen, het grootste in zijn soort in Europa. Tegelijkertijd voerde de raad van bestuur een harde saneringsoperatie door waarbij locaties voor dagbesteding van de bewoners werden gesloten. Het afgelopen jaar werden meer dan honderd banen geschrapt. Na veel kritiek besloot de raad van bestuur in februari om het pretpark te schrappen.

NRC deed onderzoek naar Daelzicht. Daarbij blijkt sprake van onzakelijke transacties en opdrachten waarbij de vraag is of zorggelden goed zijn besteed. De opdracht voor brandveiligheid aan de dochter van de bestuursadviseur is daar een van.