117 incidenten in afgelopen 4 jaar

De meest voorkomende incidenten in musea zijn waterschade en onopzettelijke vernieling. De afgelopen vier jaar ging het om 117 gevallen. Dat staat in het inspectierapport Zicht op de rijkscollectie, dat minister Bussemaker (OCW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het risico is de laatste jaren toegenomen door het veranderende klimaat (hevige regenbuien), een intensiever gebruik (bruiklenen, tijdelijke exposities) en meer bezoekers en nevenactiviteiten, zoals verhuur van ruimten. (NRC)