117 incidenten in laatste vier jaar

De meest voorkomende incidenten met museale collecties betreffen waterschade, transport en onopzettelijke vernieling. De afgelopen vier jaar ging het om 117 gevallen. Dat staat in het inspectierapport Zicht op de rijkscollectie, dat minister Bussemaker (PvdA, OCW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport is het resultaat van onderzoek van de Erfgoedinspectie naar het beheer van de rijkscollectie tussen 2011 en 2015. Het risico op incidenten is de laatste jaren toegenomen door het veranderende klimaat (hevige regenbuien), een intensiever gebruik van de collectie (bruiklenen en tijdelijke tentoonstellingen) en een toename van het aantal bezoekers en nevenactiviteiten (bijvoorbeeld verhuur van tentoonstellingsruimten). (NRC)