Amsterdam: meer wetgeving tegen misbruik Airbnb

Amsterdam zoekt meer juridische middelen om Airbnb aan te pakken. Met de huidige mogelijkheden kan de stad „enigszins” optreden tegen illegale vakantieverhuur, zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP), maar de handhaving kan „scherper en efficiënter”. „Meer juridische haakjes zijn welkom.”

Zo zou het „een stuk schelen” als er een meldplicht komt voor vakantieverhuur, aldus Ivens. De gemeente weet dan precies wanneer een woning langer dan zestig dagen verhuurd wordt – het door de stad maximale aantal toegestane dagen. „Dat zou de handhaving aanzienlijk vereenvoudigen.”

Wil Amsterdam een rechtsgrond hebben om huiseigenaren na zestig dagen verhuur te beboeten, dan moet de Huisvestingswet worden aangepast. De stad is hierover in gesprek met de rijksoverheid.

Gemeentelijke handhavers reageren nu op klachten van bewoners. Met de brandweer bezoeken ze dagelijks panden waar ze illegale verhuur vermoeden voor een vaststelling op heterdaad. Als de situatie brandonveilig is, kunnen ze een illegaal hotel nog diezelfde middag voor drie maanden sluiten. De gemeente kan eigenaren ook beboeten op basis van het bestemmingsplan, dat voorschrijft dat een pand met een woonbestemming bewoond moet worden en niet als hotel geëxploiteerd mag worden. Ook de Huisvestingswet kan hiervoor worden gebruikt. Daarin staat dat woningonttrekking verboden is.