Duitse regering presenteert integratiewet

Onderdeel van het pakket aan maatregelen is een omstreden bepaling dat de staat woonplekken toewijst aan migranten.

Bondskanselier Angela Merkel en de minister voor Economie en Energie Sigmar Gabriel op woensdag.
Bondskanselier Angela Merkel en de minister voor Economie en Energie Sigmar Gabriel op woensdag. Foto Wolfgang Kumm / AFP

De Duitse regering heeft woensdag een akkoord gesloten over een pakket aan maatregelen om de grote instroom aan asielzoekers in het land op een goede manier te laten integreren. Migranten moeten minimaal drie jaar wonen op een door het rijk aangewezen plek en worden ook verplicht de Duitse taal te leren.

Over de integratiewet is lang onderhandeld door de coalitiepartijen. Zij zijn het nu eens over de invulling ervan. Zo wil bondskanselier Angela Merkel dat erkende asielzoekers op een door de staat aangewezen plek komen te wonen, en daar langere tijd blijven, tenzij ze elders werk vinden.

Met de maatregel wil Duitsland voorkomen dat er zogeheten migrantengetto’s ontstaan in de grote steden. De bepaling is echter ook omstreden: veel erkende asielzoekers vrezen dat ze geplaatst worden in Oost-Duitsland, waar het anti-immigratiesentiment hoog is en regelmatig geweld tegen vluchtelingen wordt gebruikt.

Daarnaast wordt het voor migranten verplicht om de Duitse taal te leren. Het aantal uren les dat zij zullen krijgen wordt uitgebreid van zestig naar honderd. De erkende asielzoekers moeten de taal binnen vijf jaar beheersen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Mochten zij de taal al eerder machtig zijn, dan kan dat ook na drie jaar het geval zijn.

Kansen en verplichtingen

Merkel spreekt naast deze “verplichtingen” ook van “kansen voor migranten”. Zo wil de regering honderdduizend gesubsidieerde banen creëren voor erkende asielzoekers. Met de voorstellen wil de Duitse regering aantonen dat er niet alleen gekeken wordt naar het tijdelijk huisvesten van migranten, maar dat ook werk wordt gemaakt van de verdere integratie.

“We willen ze helpen om goede buren en burgers te worden”, zei Merkel woensdag. Ze heeft naar eigen zeggen “geleerd van het verleden” toen gastarbeiders het land binnenkwamen en hen geen integratiemogelijkheden werd geboden:

“Dat een federale overheid een integratiewet voorstelt die gebaseerd is op kansen en verplichtingen is ongekend. We kunnen spreken van een mijlpaal. Het snel leren van de Duitse taal, het investeren in studie en kansen op de arbeidsmarkt en het begrijpen van wat het is om samen te leven in ons land zijn essentieel voor een succesvolle integratie.”

“Belangrijke stap”

Volgens NRC-correspondent Juurd Eijsvoogel is met het akkoord een belangrijke stap genomen door de Duitse regering om onder meer de 1,1 miljoen migranten die het land vorig jaar binnenkwamen, een toekomst te bieden in Duitsland:

“Het accent lag aanvankelijk op directe opvang en die discussie krijgt nu een praktisch-politieke oplossing. Hiermee laat de regering zien dat ze werk willen maken van hun integratie. Overigens werd er al langer gewerkt aan deze wet, maar heeft deze meer urgentie gekregen door de grote instroom aan vluchtelingen afgelopen jaar.”