Nestkapers

Kaapstad is gekoloniseerd door de zwarte havik (Accipiter melanoleucus). Met stadsduiven als gemakkelijke prooi, steeg het aantal broedparen tot boven de vijftig. De snelle aanpassing aan het stadse leven verliep niet vlekkeloos. De roofvogels kregen namelijk te maken met een andere opkomende stadsvogel: de nijlgans (Alopochen aegyptiaca). Deze watervogels maken zelf geen nest en zoeken het om te broeden vaak hogerop. Haviksnesten voldeden prima, want 61 procent van de bewoonde horsten werd ingepikt door nijlganzen. Terugvechten tegen de veel grotere ganzen is geen optie, maar de slachtoffers van de vijandige overnames ontwikkelden een slimme strategie: meerdere nesten bouwen, zodat er altijd een achter de hand is (BMC Evolutionary Biology, mei 2016).

In Nederland worden buizerds en haviken ook door agressieve nijlganzen van hun nest gejaagd. Zelfs stadse slechtvalken die met nestkasten aan een hoge en droge broedplaats geholpen worden, hebben nijlganzen als geduchte concurrenten. In Rotterdam vinden wij in nestkasten bestemd voor slechtvalken regelmatig complete nijlganslegsels. De oplossing bieden de haviken van Kaapstad: meerdere nestkasten timmeren en in elkaars nabijheid plaatsen. Andere nijlganzen worden niet in de buurt getolereerd en de valken kunnen ongestoord in een gansvrije nestkast broeden.