Waarom is Uber nog geen optie in OV9292?

Met de trein van deur tot deur komen, is lastig. Uber is er voor die ‘last-mile-challenge’, legt hoofd bedrijfsvoering Pierre Dimitri Gore-Coty uit.

Trein, bus en tram. Ideaal vervoer, maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat reizigers het ov voornamelijk links laten liggen omdat ze het lastig vinden om halte of station te bereiken. Een fenomeen dat bekend staat als ‘last-mile-challenge’. Recent onderstreepten het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) dat er met name winst te halen is in de bereikbaarheid van ov-punten. In veel gevallen is het net te ver, en fietsen is niet altijd een optie.

CPB en PBL concluderen in hun rapport dat investeringen in het openbaar vervoer op zich effectief zijn, maar veelal niet in verhouding staan tot de hoge kosten. Lokale investeringen kunnen de mobiliteit eveneens verbeteren, maar moeten vanwege het kostenplaatje selectief gekozen worden. Zeker in tijden van economische versobering.

Apps zoals Uber zijn complementair aan het openbaar vervoer omdat reizigers met een simpele druk op de knop binnen enkele minuten een betaalbare rit kunnen krijgen. Regelmatig zijn dat ritten van of naar een station. Omdat het tarief doorgaans de helft lager ligt dan dat van een reguliere taxi, komt dit on-demand-vervoer voor steeds meer reizigers binnen bereik.

Onlangs verscheen er een studie van de American Public Transportation Association. Die toonde aan dat gebruikers van apps als Uber relatief vaker met het ov reizen, minder auto’s per huishouden bezitten en daarom ook minder geld uitgeven aan vervoer in het algemeen. De helft van de Uber-gebruikers in Parijs geeft bovendien aan dat zij Uber primair en consistent gebruiken als verlengstuk van bus of trein.

‘Met uberPOOL gaat het om het vervoer van meer mensen in minder auto’s’

Het CPB-PBL-rapport erkent dat nieuwe technologische oplossingen een bijdrage kunnen leveren aan een meer efficiënt vervoersysteem. Ze verbeteren de bereikbaarheid van ov-punten en verlagen de kosten voor consument en overheid. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen – in combinatie met slimme regelgeving – de mobiliteit en welvaart verder verbeteren.

Zo hebben wij met nieuwe technologie patronen kunnen ontdekken in reizigersstromen en een product ontwikkeld voor mensen die op hetzelfde moment vanaf dezelfde plek een vergelijkbare reis starten. Dit product – uberPOOL – lanceren wij in steden waar voldoende schaal is. Het gaat primair om meer mensen in minder auto’s. Een goedkope, betrouwbare rit, met minder milieuvervuiling. Wereldwijd maakten gebruikers al meer dan honderd miljoen uberPOOL-ritten.

Om ov-gebruik in Nederland verder te stimuleren is het zaak een holistische aanpak te hanteren. Gerenommeerde reisadviesorganisaties zoals 9292, die handelen namens en in opdracht van ov-bedrijven, integreren nog steeds alleen hun ‘eigen’ vervoersmiddelen, zoals trein, tram, metro, bus en veerboot. Nieuwe concepten als Uber en Car2Go blijven buiten beschouwing. Een gemiste kans om de reis van deur tot deur eenvoudiger en aantrekkelijker te maken. Hier profiteren niet alleen reizigers van, maar ook ov-bedrijven. Hun diensten zullen dan namelijk meer gebruikt worden.

Er ligt een grote kans voor ov-bedrijven om samen met alle mobiliteitspartijen de mobiliteit en welvaart in Nederland te stimuleren. Het bieden van reisadviezen van deur tot deur en voldoende keuzemogelijkheden moeten daarbij centraal staan. In combinatie met gemoderniseerde slimme regelgeving leidt dit tot winst voor iedereen, namelijk: minder verkeersproblematiek, minder uitstoot, lagere kosten en meer keuzemogelijkheden voor de consument.