Waar rook is

Waar rook is, is soms vuur. Waar vuur is, is soms een raket. Waar raketten zijn, is soms geen vuur. Waar katten zijn, zijn zelden raketten.