Nederland lid bestuur wereldgezondheidorganisatie

De bestuursfunctie is voor de komende drie jaar. Minister Schippers wil de WHO “slagvaardiger” maken.

Verpleegsters nemen bloedwaarden af bij vrouwen die getest zijn op malaria in Lagos, Nigeria. De wereldgezondheidsorganisatie WHO helpt lidstaten bij het voeren van een goed gezondheidsbeleid. Foto Utomi Ekpei/ AFP

Nederland is de komende drie jaar lid van het bestuur van wereldgezondheidorganisatie WHO. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op maandag bekend.

VVD-minister Edith Schippers is maandag en dinsdag aanwezig bij de 69ste vergadering van de WHO in het Zwitserse Genève, waar het lidmaatschap van Nederland wordt bekrachtigd.

“WHO slagvaardiger maken”

De WHO telt 194 leden en heeft als doel om de wereldwijde volksgezondheid te beschermen en te stimuleren. Daarvoor worden richtlijnen voor gezondheidsbeleid opgesteld en praktische kennis en expertise ontwikkeld voor de lidstaten.

Minister Schippers denkt dat Nederland via de bestuursfunctie het beleid van de WHO beter kan beïnvloeden. Als voorzitter van de Europese Raad van ministers van Volksgezondheid sprak ze op maandagmiddag de vergadering van de WHO toe. In toespraak riep Schippers de wereldgezondorganisatie op tot meer slagvaardigheid.

“De WHO moet innovatief en resultaatgericht zijn, en meer bereid zijn om met partners buiten de zorgsector samen te werken”.

Schippers wees daarbij op de risico’s van recente uitbraken zoals ebola, maar ook op de wereldwijde problematiek van antibioticaresistentie.

Als tijdelijke voorzitter van de EU zet Nederland in op een betere aanpak van antibioticaresistentie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure, innovatieve medicijnen en productverbetering van voedsel (minder zout, vet en calorieën).