Houdt ouderen ook mobiel

nrcvindt

Voor veel jongeren is het halen van een rijbewijs een rite de passage tot grotere mobiliteit. Het omgekeerde geldt ook: het verlies van het rijbewijs wegens ouderdomsgebreken is een definitieve stap terug naar een kleinere wereld van bushaltes en dienstregelingen. Dat valt juist een oudere die minder goed ter been is zwaar. Die kan geen haastoverstap maken uit een verlate trein. Het buitengebied is vrijwel ontoegankelijk geworden. Wat voorheen een ritje van een uur was, wordt een onderneming van een dag.

Terecht dat daarom een rijbewijs niet al te gemakkelijk kan worden ontnomen. Dat moet op grond van een medische keuring en soms van een rijproef, hetgeen veel rompslomp oplevert. De leeftijd voor een verplichte keuring is dan ook verhoogd van 70 tot 75 jaar. De pensioengerechtigde leeftijd gaat toch ook omhoog in de verwachting dat de mensen langer gezond zijn en tot op hogere leeftijd kunnen blijven werken en thuis blijven wonen. En dus ook auto, fiets, brommer kunnen rijden.

Zeker, die mobiliteit voor ouderen heeft nadelen. Actieve ouderen krijgen vaker dodelijke verkeersongelukken. Zij zijn ook deels verantwoordelijk voor de plotselinge stijging tot 621 verkeersdoden afgelopen jaar. Dat waren er 51 meer dan in 2014. De 119 gesneuvelde 80-plussers vallen op, vergeleken met 94 zes jaar eerder. Slechts een kwart van de 80-plussers verongelukte in een auto. Meestal gebeurden de ongelukken met vervoerswijzen waar geen rijbewijs voor is, zoals de scootmobiel (twee tiende van het aantal doden) en de fiets (vier tiende).

Het is nog helemaal de vraag of die stijging wordt veroorzaakt doordat ouderen slechter rijden. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid noch het Verbond van Verzekeraars kan daar definitieve conclusies over trekken. Zeker is wel dat ze, hoewel redelijk fit, een brozer gestel hebben dan jongeren. Ze breken botten, letsels zijn eerder dodelijk.

Ook waar het gaat om recht op mobiliteit is gelijke behandeling uitgangspunt. Speciale maatregelen, zoals fietshelmen voor 75-plussers en kinderen zijn moeilijk te handhaven. Snelle elektrische fietsen of brom- of snorfietsen, waar ouderen ook vaak op zitten, kunnen beter met generieke maatregelen voor iedereen worden gereguleerd. Te grote snelheidsverschillen op het fietspad leiden in het algemeen tot ongelukken. Autorijden wordt door nieuwe technologie alleen maar gemakkelijker en veiliger. Voor de noodzaak van speciale verkeersmaatregelen voor 80-plussers is te weinig bewijs. Bij de beveiliging van het verkeer door wegarchitectuur en handhaafbare regels heeft iedereen baat, ook ouderen en 80-plussers.