Ooit rolden er tsunami’s over Mars

Astronomie Het gaat om twee tsunami’s, die elkaar met een tussenpoos van enkele miljoenen jaren hebben opgevolgd.

Oude kustlijnen op Mars, waar brokstukken op gesmeten zijn door een tsunami. Foto Alexis Rodriguez

Meer dan honderd meter hoge tsunami’s denderden over de stranden op de planeet Mars, circa 3,4 miljard jaar geleden. Ze werden veroorzaakt door de inslag van enorme meteorieten. Dat leidt een groep astronomen af uit beelden die zijn gemaakt door verschillende NASA-ruimtesondes. De wetenschappers berichtten er vrijdag over in Scientific Reports.

Hun vondst steunt het idee dat er op het noordelijk halfrond van Mars ooit een grote oceaan heeft bestaan. Die zou zijn gevormd door het vrijkomen van enorme hoeveelheden ondergronds water, dat zich onder het bevroren, ijsrijke oppervlak bevond.

Het idee van de tsunami’s op Mars is al eerder geopperd. Als bewijs daarvoor werd onder meer gezocht naar contouren van de toenmalige kustlijn, onderbroken door tongvormige uitstulpingen. Tot nog toe waren die niet gevonden. Maar de groep astronomen denkt die nu te hebben gevonden. Sterker nog, het gaat om twee tsunami’s, die elkaar met een tussenpoos van enkele miljoenen jaren hebben opgevolgd.

De astronomen zochten in een regio waar de hooglanden van Arabia Terra overgaan in de laaglanden van Chryse Planitia. De onderzoekers vonden contouren van twee kustlijnen, de een hoger gelegen dan de ander. De hoger gelegen kustlijn is de oudste. Bij beide staken er tientallen kilometers lange en brede, tongvormige structuren uit, met de punt van de tong bergopwaarts. Ook troffen ze in die tongen meters grote stenen aan – bij de jongste tongen bestonden die hoofdzakelijk uit ijs. Die brokstukken kunnen daar volgens de onderzoekers alleen met veel kracht terecht zijn gekomen. Tussen de eerste en de tweede tsunami, denken de onderzoekers, koelde Mars flink af en trok de oceaan zich terug.