Vertraging nieuwe voertuigen voor de nationale politie

Het lukt de politie niet om voor 1 juli leveranciers te vinden voor nieuwe voertuigen. Alle vijftien aanbestedingsprocedures gaan zeker een jaar langer duren. In totaal gaat het om zo’n 11.000 voertuigen, van patrouillewagens tot ME-bussen. De politie heeft nu tijdelijke contracten gesloten met de huidige leverancier Pon om toch voertuigen te krijgen. Vorig jaar werd besloten tot een vervroegde aanbesteding, wegens vermoedens van corruptie bij de aanbesteding. Twee politieambtenaren en vier defensiemedewerkers worden verdacht. Volgens het OM zouden zij illegaal zijn gefêteerd door leveranciers. (NRC)