Een Stille Omgang voor ‘slachtoffer’ Jos van Rey

Protestmars De opkomst viel wat tegen maar de liefde voor ‘slachtoffer’ Jos van Rey was er niet minder om. „De hetze moet stoppen.”

Marcel van Hoorn/ANP

„Stop de hetze in de (sociale) media!!!”, meldt het spandoek dat aan het begin van de korte mars door Roermond wordt uitgerold. Bij de tekst het hoofd van Jos van Rey. Een fakkeltocht zou het oorspronkelijk worden. Maar daar is vanwege het vroege tijdstip, zondagmiddag zes uur, vanaf gezien.

De vraag is of de gestaag neerdalende regen anders het vuur niet had gedoofd.

Misschien is datzelfde weer de reden dat slechts rond de 35 personen op deze protestmars zijn afgekomen. Of is het succes te wijten aan de Facebookpagina „Ik loop niet voor Jos”, aangemaakt door „Palermo aan de Maas, voorheen Roermond”? Die riep op tot thuisblijven.

„Hier had tienduizend man moeten staan”, moppert initiatiefnemer John Reijners van de tocht, eigenaar van een schildersbedrijf in Herten, een dorp onder rook van Roermond. Het gaat hem niet om Van Rey, bezweert hij. „Ik heb iemand anders in gedachten, wie zeg ik niet, die slachtoffer is geworden van de manier waarop justitie, media en sociale media mensen kapotmaken. Naar een demonstratie komen, ho maar! Ondertussen zitten mensen zwart te maken vanachter hun computers.”

Een aantal gemeenteraadsleden van Van Reys partij, de Liberale Volkspartij Roermond, is er wel om Jos te steunen. Zoals ze ook steeds op de publieke tribune zitten bij de rechtszaak in Rotterdam. Roermondenaar Ronald Snijders loopt ook voor Van Rey . „Heel veel mensen hebben hier werk gekregen dankzij Jos”, zegt hij, wijzend naar de Designer Outlet. „Maar ja, er zijn altijd mensen die iets te zeiken hebben.”

Hub Consten grapt over „de Stille Omgang van Roermond”. Hij heeft de regionale krant opgezegd, omdat die volgens hem Van Rey bewust kapot aan het maken is. „Media horen objectief te zijn. Als er iets niet door de beugel kan, laat dat dan aan de rechter.”

De protestmars voert langs plekken die in de ogen van het Openbaar Ministerie een besmet karakter hebben. Het Kazernevoorterrein speelt een prominente rol in het strafdossier tegen Van Rey: bij de ontwikkeling zou projectontwikkelaar Piet van Pol de met hem bevriende wethouder hebben gefêteerd. Die zou op zijn beurt Van Pol hebben bevoordeeld. De tocht eindigt voor het stadhuis, waar Van Rey volgens justitie wel erg dominant zou hebben geopereerd.

Na een kwartiertje lopen, duiken de demonstranten de horeca in om „onze ondernemers” te ondersteunen. Van Rey laat zich niet zien. Vanwege corruptie, witwassen, stembusfraude en schending van het ambtsgeheim hoorde hij anderhalve week geleden twee jaar cel en een drie jaar durend verbod om een bestuurlijk ambt te bekleden tegen zich eisen. Maandag begint zijn advocaat aan haar pleidooi.