Kind in Syrië gesneuveld maar overlijdensakte niet te krijgen

Nabestaanden van Syriëgangers kampen met financiële en praktische problemen omdat zij geen overlijdensakte kunnen krijgen van hun gesneuvelde kind. Hierdoor zijn verzekeringen en abonnementen niet te beëindigen. Deze ervaringen delen families van twintig Syriëgangers in een lotgenotengroep van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Er zijn 42 Nederlandse Syriëgangers omgekomen. Vrijwel geen van hun families bezit een overlijdensakte. Omdat Syrië geen functionerende overheid heeft en geen consulaire vertegenwoordiging uit Nederland, is het verstrekken van zo’n akte „heel moeilijk, zo niet onmogelijk”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Pas wanneer Syriëgangers drie jaar vermist blijven, kan een akte worden opgemaakt. De 54-jarige Hoessein heeft bijna een jaar na de dood van zijn zoon Ilyas nog geen akte. Ilyas had een dubbel paspoort, Hoessein is van Marokkaanse komaf. „Als mij iets overkomt, kunnen m’n andere kinderen geen aanspraak maken op de familiewoning in Marokko. Volgens de Marokkaanse wet wordt geen erfenis uitgekeerd als niet alle nog ingeschreven kinderen aanwezig zijn. ”