New Orleans verzakt elk jaar 3 tot 5 cm

De Amerikaanse kustplaats New Orleans verzakt, en het snelst gaat dat in het oostelijk deel van de stad: met soms wel 3 centimeter per jaar. Nog harder gaat het bij industriegebied Norco, zo’n 50 kilometer ten westen van de stad. Daar werd op sommige plekken een verzakking van 5 centimeter per jaar gemeten.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat afgelopen maandag is gepubliceerd (Journal of Geophysical Research: Solid Earth). De belangrijkste oorzaak van de verzakking, die werd gemeten over de periode 2009-2012, bleek menselijk handelen: onttrekking van grondwater, en drainage van natte gebieden.

New Orleans wordt geschaard in het rijtje van zogeheten zinkende steden, waar ook deltasteden als Jakarta, Manila en Bangkok in staan. Die zakken nu met snelheden tussen de 6 tot 10 centimeter per jaar. Dat is tot dertig keer sneller dan de wereldwijd gemiddelde zeespiegelstijging, die op het moment 3 millimeter per jaar bedraagt. De belangrijkste oorzaak is de onttrekking van grondwater, meestal bedoeld voor de lokale, groeiende bevolking. Door inklinking van de bodem lopen stadsdelen sneller onder water, bijvoorbeeld na regenbuien.

Voor New Orleans en omgeving is de verzakking niet eerder zo fijnmazig in kaart gebracht. In industriegebied Norco onttrekken vooral raffinaderijen en chemische fabrieken grondwater, voor koelwater. Zorgelijk is de verzakking in de buurt van de Bonnet Carré Spillway, de waterkering die de afstroom van de Mississippi reguleert. Marcel aan de Brugh