Kind in Syrië gesneuveld maar overlijdensakte niet te krijgen

Hoe beëindig je verzekeringen en abonnementen van je in Syrië gesneuveld kind als een overlijdensakte ontbreekt?

Nabestaanden van Syriëgangers kampen met financiële en praktische problemen omdat zij geen overlijdensakte kunnen krijgen van hun gesneuvelde kind. Hierdoor kunnen zij verzekeringen en abonnementen niet beëindigen. Deze ervaringen delen families van twintig Syriëgangers in een lotgenotengroep, een initiatief van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.

Er zijn 42 Nederlandse Syriëgangers omgekomen. Vrijwel geen van hun families bezit een overlijdensakte, volgens bronnen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Omdat Syrië geen functionerende overheid heeft en geen consulaire vertegenwoordiging uit Nederland, is het verstrekken van zo’n akte „heel moeilijk, zo niet onmogelijk”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Pas wanneer Syriëgangers drie jaar vermist blijven, kan een overlijdensakte worden opgemaakt.

Habib el Kaddouri, die de lotgenotengroep voor families begeleidt: „Ik hoor van veel ouders dat het hun niet lukt verzekeringen of abonnementen kind stop te zetten. Zij worden nauwelijks geholpen, de overheid laat hen aan hun lot over.” Anti-terrorismedienst NCTV erkent dat ouders problemen ondervinden omdat zij geen akte krijgen. Voor hulp kunnen ouders zich wenden tot de gemeente of het onlangs opgerichte Familiesteunpunt, zegt een woordvoerder.

De 54-jarige Hoessein heeft bijna een jaar na het overlijden van zijn zoon Ilyas nog geen overlijdensakte. Ilyas had een dubbel paspoort, Hoessein is van Marokkaanse komaf. „Als mij iets overkomt, kunnen mijn andere kinderen geen aanspraak maken op de familiewoning in Marokko. Volgens de Marokkaanse wet wordt geen erfenis uitgekeerd als niet alle nog ingeschreven kinderen aanwezig zijn. ”