Geheugen en ouderdom

Op een avondje van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Groningen hield Douwe Draaisma een lezing over geheugen en ouderdom. Hij legde uit waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt – als bejaarde maak je immers niks meer mee – en dat vergeetachtigheid en geheugenverlies twee heel verschillende dingen zijn. Wie zich de naam van een persoon even niet kan herinneren, is echt niet meteen dement.

Het toeval wilde dat ik bij het diner naast de spreker terecht kwam.„Ik heb net uw Vergeetboek gelezen”, zei ik tegen hem.

„En wat vond u ervan?”, vroeg hij.

Ik staarde peinzend voor mij uit. „Eerlijk gezegd ben ik alles alweer vergeten”, antwoordde ik bedremmeld.