De Smaak van ... Malkit Shoshan

Architect Malkit Shoshan (40) wil militaire VN-bases zo inrichten dat ze ook van nut zijn voor de lokale bevolkingen.