Griekse commissie: Turkije te onveilig voor vluchteling

Een Syrische vluchteling heeft met succes bezwaar gemaakt tegen zijn uitzetting naar Griekenland.

Een man neemt een selfie in het geïmproviseerde vluchtelingenkamp bij het Griekse Idomeni. De man op de foto is niet de vluchteling die het proces had aangespannen. Foto Darko Bandic / AP

Een Syrische vluchteling in Griekenland heeft met succes beroep aangetekend tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag. De zaak kan grote gevolgen hebben voor het vluchtelingenakkoord tussen Turkije en de Europese Unie. De Syriër zou terug naar Turkije worden gestuurd, maar dat is voorlopig van de baan. Een Griekse beroepscommissie oordeelde dat Turkije geen “veilig derde land” is.

Uit de zaak van de Syrische vluchteling blijkt dat het zin heeft om tegen uitzetting naar Turkije in beroep te gaan. Naar verwachting zullen vrijwel alle migranten en vluchtelingen in Griekenland ook in beroep gaan, inclusief mensen die vanaf nu aankomen. Dat vertraagt en compliceert de uitvoering van het akkoord.

Commissie van experts

Asielaanvragen van migranten die in Griekenland aankomen worden eerst beoordeeld door de Griekse migratiedienst. Wie wordt afgewezen kan daartegen beroep aantekenen bij een commissie van experts. Dat is geen rechtbank, maar uitspraken van deze commissies zijn wel juridisch bindend.

In het geval van de Syriër betekent het dat zijn zaak helemaal opnieuw moet worden behandeld. De Griekse regering kan in beroep gaan tegen de uitspraak van de commissie. De kans dat ze dit doen is groot, om te voorkomen dat vluchtelingen hoop krijgen dat de oversteek van Turkije naar Griekenland toch zin heeft en het aantal mensen dat het probeert weer toeneemt.

Het vonnis van de commissie is ingezien door journalisten van de Britse krant The Guardian. Volgens het dagblad was de commissie van drie verdeeld over de uitspraak. Uiteindelijk kwamen ze tot het oordeel dat de bescherming voor vluchtelingen in Turkije niet voldoet aan de eisen volgens de vluchtelingenconventie van Geneve. De voornaamste reden daarvoor is vermoedelijk dat vluchtelingen in Turkije geen asiel kunnen aanvragen. Ze krijgen alleen tijdelijke bescherming.

Minder vluchtelingen

Sinds de uitvoering van het op 18 maart gesloten vluchtelingenakkoord proberen veel minder mensen vanuit Turkije naar Griekenland te gaan. In april daalde het aantal mensen dat illegaal in Griekenland aankwam met negentig procent ten opzichte van maart.

In het akkoord is onder meer afgesproken dat Turkije migranten terugneemt. Vrijdag heeft de Griekse politie samen met het Europees grensagentschap Frontex nog 51 mensen gedeporteerd. Ze kwamen onder meer uit Bangladesh, Pakistan, Irak en Algerije. In de groep zaten geen Syriërs.