Column

FC Twente mag blij zijn dat de club nog bestaat

Groot is de verontwaardiging bij de leiding en de supporters van voetbalclub FC Twente over een sanctie die de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB haar heeft opgelegd: degradatie naar de eerste divisie. Maar het is verkeerd gerichte woede. Twente heeft de straf geheel aan zichzelf te wijten.

Sterker nog: gelet op de opeenstapeling van frauduleuze handelingen, malversaties en misleidingen waaraan de club zich schuldig heeft gemaakt, mag FC Twente blij zijn dat ze nog bestaat. Als al die ernstige overtredingen eerder in hun volle omvang bekend waren geworden, was de club haar licentie al kwijt geweest en had zij het betaald voetbal moeten verlaten. Het is wrang om vast te stellen dat het dus mede aan misleiding te danken is dat FC Twente er nog is.

Natuurlijk is het voetbalschandaal grotendeels te wijten aan oud-bestuurders en -directieleden, voormalig Wegener-topman Joop Munsterman voorop. Gedreven door megalomanie en niet gehinderd door enige adequate interne controle gingen zij aan de gang om met duistere transferpraktijken – de FIOD doet daar onderzoek naar – en boekhoudkundige trucs hun club een blijvende positie aan de Nederlandse voetbaltop te bezorgen. Het verrassende landskampioenschap uit 2010 smaakte naar meer.

Zij handelden niet voor eigen gewin – integendeel – maar opereerden namens FC Twente. Daar kan de huidige clubleiding, zich afficherend als het ‘nieuwe’ Twente, niet omheen. Essentieel is dat de licentiecommissie ook recentelijk, in december, nog alarmerende informatie is onthouden die bij de (toenmalige) clubleiding wel bekend was. De commissie spreekt zelf van „opzettelijke en doelbewuste misleiding” door FC Twente.

De overwegingen die de licentiecommissie tot haar conclusie brachten, bevatten aantijgingen die voor de gekozen sanctie de kwalificatie ‘mild’ rechtvaardigen. Voorbeeld: „Op werknemers van FC Twente is vanuit de top van de organisatie grote druk uitgeoefend [..] zodanig dat sommige werknemers daarbij de integriteit van hun handelen uit het oog verloren. Zo zijn opdrachten [..] uitgevoerd om schijncontracten op te stellen en aan te gaan, om de licentiecommissie onvolledig en onjuist te informeren en om bestanden van een computer te wissen.”

Het is moeilijk voor te stellen dat het beroep van Twente, de club die zich met haar handelen ook aan concurrentievervalsing heeft bezondigd, tegen de straf kans maakt. Laat FC Twente een niveau lager gaan voetballen – zo’n drama is dat ook niet – en dan maar zien of ze op faire wijze naar de eredivisie kan terugkeren.