Amsterdam: snel een baan voor toegelaten vluchteling

Vluchtelingen met een baan integreren beter in de samenleving, redeneert Amsterdam.

Integreren gaat beter met werk. Foto ANP

Tientallen bedrijven gaan met de gemeente Amsterdam samenwerken om vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller aan het werk te krijgen. Voor de wens van de gemeente ook vluchtelingen zónder vergunning te laten werken, biedt het Rijk vooralsnog niet de gevraagde „experimenteerruimte”.

Vluchtelingen die mogen blijven (statushouders) en in Amsterdam gaan wonen, krijgen nog voor hun verhuizing een gesprek over hun werkervaring en ambitie. Op basis daarvan worden ze aan een werkgever gekoppeld. Het gaat dit jaar om vijfhonderd statushouders. Daarna wordt de proef uitgebreid.

Een convenant hiervoor is donderdag ondertekend door de gemeente, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en bedrijven als Albert Heijn en consultancybureau Accenture. Ook onder meer Aegon, C&A, Akzo Nobel en NS committeren zich aan de afspraken. Zij zijn aangesloten bij Refugee Talent Hub, een netwerk van Accenture dat vluchtelingen aan werk of opleiding koppelt.

Amsterdam heeft het Rijk in oktober om verruiming gevraagd van de voorwaarden waaronder vluchtelingen mogen werken. Dan kunnen zij zich tijdens de procedure alvast voorbereiden op hun loopbaan in Nederland en zullen ze daarna minder snel in de bijstand belanden, redeneert de gemeente.

Maar minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) schreef in februari eerst de pilot te willen afwachten, die donderdag van start ging. Als later blijkt dat het „vanuit het oogpunt van snelle integratie” wenselijk is ook vluchtelingen zonder vergunning aan werk te helpen, wil de minister daarover „spreken”. Voor coalitiepartner VVD ligt dat echter gevoelig.

„Ik doe nu het maximale binnen de grenzen van de wet”, zegt de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (economie, D66). „Ik ga ervan uit dat we de minister laten zien dat deze aanpak werkt. Uiteindelijk vindt, denk ik, iedereen dat mensen die hier blijven snel aan de slag moeten. Een baan is de beste inburgering.” Amsterdam moet tot 2018 2.400 vluchtelingen per jaar huisvesten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet spraken onlangs af asielzoekers eerder te bevragen over hun competenties. Voor de zomer moet hiervoor een systeem zijn ontwikkeld. Statushouders zouden dan op basis van dat gesprek aan een gemeente gekoppeld kunnen worden. Ook kunnen zij zich dan al tijdens de wachttijd voorbereiden. Rijk en VNG stellen hiervoor elk twee keer 2 miljoen euro beschikbaar.

Ook de gemeente Den Haag is bezig met een pilot. Ambtenaren en VluchtelingenWerk gaan in gesprek met zo’n honderd statushouders over hun werkervaring en opleiding.

    • Mirjam Remie