Aantal autorijbewijzen onder 17-jarigen neemt toe

Het aantal bromfietsrijbewijzen nam in dezelfde leeftijdscategorie juist af.

Autorijscholen bij het CBR. Foto: Lex van Lieshout / ANP

Het aantal autorijbewijzen onder 17-jarigen neemt toe. Begin 2016 ging het om 16.500 jongeren, wat neerkomt op 8,2 procent van de 17-jarigen. Dat is het hoogste percentage sinds het in 2011 voor 17-jarigen mogelijk werd een autorijbewijs te halen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Toch hebben nog steeds relatief weinig 17-jarigen een autorijbewijs. Vergeleken met de 8,2 procent onder 17-jarigen ligt het aantal 18- en 19-jarigen met een rijbewijs (44 procent) veel hoger. In de leeftijdscategorie twintig tot 25 is zelfs 70 procent in het bezit van een autorijbewijs.

Experiment 2toDrive

Het in 2011 gestarte experiment beoogt het risico op ongevallen te beperken door jongeren vanaf 17 jaar de mogelijkheid te geven hun rijbewijs te halen en onder begeleiding te laten rijden tot ze volwassen zijn.

Sinds 2011 slaagden 100.000 17-jarigen, zo bleek in maart uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Volgens het CBR ligt het slagingspercentage bij de jongeren een stuk hoger dan bij personen boven de achttien; 56 procent tegenover 50 procent.

Minder bromfietsrijbewijzen

Het aantal 17-jarigen met alleen een bromfietsrijbewijs nam tussen 2014 en 2016 juist af: van ruim 11 naar 9,6 procent. Over eerdere jaren heeft het CBS geen gegevens.

Het aantal bromfietsen met een 17-jarige eigenaar daalde sterk in vergelijking met vijf jaar geleden, van 35.000 naar 11.000. Volgens het CBS valt deze daling samen met de invoering van het praktijkexamen voor het bromfietsrijbewijs in 2010. De extra kosten die jongeren als gevolg hiervan moesten maken hebben geleid tot een daling van het bromfietsbezit.