brieven

Waar NL zwak in is

Oud PPR-voorman Bas de Gaay Fortman, auteur van Moreel erfgoed, verzet zich in NRC 13/5 tegen ‘cultuurabsolutisme’. Hij bedoelt daarmee de neiging binnen het populisme om de eigen cultuur boven alles te stellen. Als je reist, merk je echter dat bijna alle andere culturen ‘cultuurabsolutistischer’ zijn. Chinezen bekeren ons niet omdat ze er heilig van overtuigd zijn dat wij ‘barbaren’ dat vanzelf wel een keer doen. In de VS beginnen ze de lesdag met de Pledge of Allegiance. In Frankrijk is heel de politiek nationalistisch. Recent liet de kwestie-Umar zien dat de meeste Nederturken ‘cultuurabsolutistisch’ zijn. Ze vereenzelvigen zich daarbij amper met de Nederlandse cultuur. Probleem met onze ‘multiculturele samenleving’ is dus niet het vermeende Nederlandse ‘cultuurabsolutisme’, maar het gegeven dat de Nederlandse cultuur zwakker is dan die van nieuwe Nederlanders. Het beter uitdrukken van de Nederlandse cultuur zou juist duidelijkheid kunnen scheppen, en zo de multiculturele samenleving ten goede komen.

Partij Denk

Gevaarlijker dan PVV

Ibrahim Wijbenga vergelijkt DENK met de PVV (18/5, NRC). Maar waar de PVV met botte standpunten scoort, doet DENK zijn naam eer aan met formuleringen waarin de boodschap bewust zo is verpakt dat de lezer gemakkelijk op het verkeerde been gezet wordt. Echte denkers dus. In Trouw schreef fractievoorzitter Kuzu dat we op 4 mei alle oorlogsslachtoffers sinds WOII herdenken, maar benoemde hij de Joden, homoseksuelen en zigeuners niet. Vervolgens legt hij uit dat WOII plaatsvond doordat een meerderheid een – onbenoemde – minderheid als ongewenst bestempelde, en trekt dan de parallel met moslims. Bij de PVV weet je wat je krijgt, bij DENK is de boodschap gevaarlijker verpakt.

Henk Slechte, Schiedam