Vvl-penning voor Tekstsmederij

De Tekstsmederij is onderscheiden met de VvL-penning 2016 van de Vereniging van Letterkundigen. De penning is een blijk van waardering voor mensen of instanties die zich inzetten voor het belang van schrijvers en daarvoor volgens de VvL te weinig waardering krijgen. De Tekstsmederij is een initiatief van toneelschrijvers Timen Jan Veenstra en Malou de Roy van Zuydewijn, en begeleidt beginnende toneelschrijvers bij hun artistieke ontwikkeling De penning wordt op 18 juni uitgereikt. (NRC)