Subsidiestop dreigt bij drie grote instellingen

Het Scheepvaartmuseum, de Appel en Het Nieuwe Instituut hebben een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur.

Het Scheepvaartmuseum dreigt subsidie kwijt te raken wegens bestuurlijke problemen.
Het Scheepvaartmuseum dreigt subsidie kwijt te raken wegens bestuurlijke problemen. Foto NRC

Drie culturele instellingen die vorig jaar in bestuurscrises raakten, dreigen hun rijkssubsidie kwijt te raken. Het Scheepvaartmuseum, de Appel en Het Nieuwe Instituut hebben een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur.

Die maakte vandaag zijn adviezen bekend voor de meerjarige rijkssubsidies aan grote culturele instellingen. Minister Bussemaker maakt op Prinsjesdag de subsidiebesluiten bekend. Doorgaans volgt het kabinet de adviezen.

Bekijk hier het subsidieadvies per culturele instelling. Voor de periode 2009-2012 zijn geen vergelijkbare subsidiebedragen voor musea.

Onvoldoende vertrouwen

De Appel in Amsterdam, de beeldende kunstinstelling waar directeur Lorenzo Benedetti moest vertrekken en een rechtszaak aanspande tegen het bestuur, is zijn rijkssubsidie kwijt. “Het plan van de Appel wekt onvoldoende vertrouwen en voldoet op veel punten niet aan de verwachtingen die de raad van presentatie-instellingen heeft”.

De raad is verbaasd dat geen perspectief op een oplossing van het bestuursconflict wordt geboden. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, krijgen een herkansing. Zij worden gevraagd een nieuw plan en begroting in te dienen en kunnen alsnog hun subsidie krijgen.

Belangenverstrengeling

De raad laakt bij het Nieuwe Instituut (een instelling voor architectuur, vormgeving en e-cultuur) het ontbreken van “reflectie op de gouvernante”. Vorig jaar bleek dat de raad van toezicht onvoldoende zicht had gehouden op belangenverstrengeling door directeur Guus Beumer. Ook vindt de raad dat de resultaten mager zijn: er komen te weinig bezoekers en “HNI veroorzaakt nauwelijks discours”. Een “aansprekende visie” wordt niet onderbouwd met plannen.

Cultuursubsidie per provincie

Milder is de raad over het Scheepvaartmuseum. Daar vertrok directeur Pauline Krikke eind 2015. Volgens de raad wordt door het museum „een kritische reflectie op de afgelopen jaren niet geschuwd”. De plannen voor een nieuwe inhoudelijke koers worden volgens de raad echter niet goed uitgewerkt.

Ook de Appel heeft volgens voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur nog een kleine kans. „Als de Appel een nieuwe directie en een nieuw bestuur heeft kunnen we wellicht kijken naar een nieuwe aanvraag.”