Subsidiestop dreigt bij drie grote instellingen

Advies over Scheepvaartmuseum en de Appel is negatief.

Foto Frank Lodder

Drie culturele instellingen die vorig jaar in een bestuurscrises raakten, dreigen de rijkssubsidie te verliezen. Het Scheepvaartmuseum, de Appel en Het Nieuwe Instituut krijgen een negatief advies van de Raad voor Cultuur. Die maakte vandaag zijn adviezen bekend voor de meerjarige rijkssubsidies aan grote culturele instellingen. Minister Bussemaker openbaart op Prinsjesdag de besluiten. Meestal volgt het kabinet de adviezen.

De Appel in Amsterdam, centrum voor hedendaagse kunstwaar directeur Lorenzo Benedetti moest vertrekken en een rechtszaak aanspande tegen het bestuur, lijkt de rijkssubsidie te verliezen. „Het plan van de Appel wekt onvoldoende vertrouwen en voldoet op veel punten niet aan de verwachtingen die de raad van presentatie-instellingen heeft.” De raad is verbaasd dat geen perspectief op oplossing van het bestuursconflict wordt geboden.

Het Scheepvaartmuseum (Amsterdam) en Het Nieuwe Instituut (Rotterdam) krijgen een nieuwe kans. Zij worden gevraagd een nieuw plan en budget in te dienen en kunnen alsnog hun subsidie krijgen. De raad laakt bij Het Nieuwe Instituut (architectuur, vormgeving en e-cultuur) het ontbreken van „reflectie op de governance”. Vorig jaar bleek dat de raad van toezicht onvoldoende zicht hield op belangenverstrengeling door directeur Guus Beumer. Ook vindt de raad de resultaten mager: te weinig bezoekers en „HNI veroorzaakt nauwelijks discours”. Een „aansprekende visie” wordt niet onderbouwd met plannen.

Milder is de raad over het Scheepvaartmuseum. Daar vertrok directeur Pauline Krikke eind 2015. Volgens de raad wordt door het museum „een kritische reflectie op de afgelopen jaren niet geschuwd”. De plannen voor een nieuwe inhoudelijke koers worden volgens de raad echter niet goed uitgewerkt.

Ook de Appel heeft volgens voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur nog een kleine kans. „Als de Appel een nieuwe directie en een nieuw bestuur heeft, kunnen we wellicht kijken naar een nieuwe aanvraag.”