Sprekend Nederland NPO 1, 21.20-23.00u.

Hoe staat het met accenten en dialecten in Nederland? Die vraag staat centraal in de liveshow Sprekend Nederland, gepresenteerd door Rik van de Westelaken en Nicolette van Dam. In samenwerking met een aantal wetenschappelijke instellingen is via een app, die in december is gelanceerd, allerlei data verzameld over aard, omvang, gebruik en vooroordelen over verschillende dialecten in Nederland. Vanuit Haarlem, de stad waar het best Nederlands wordt gesproken, vertegenwoordigen bekende Nederlanders als Erik Dijkstra (Twents), Roxeanne Hazes (Amsterdams), Rintje Ritsema (Fries) en Omar Adahhaf (Marokkaans) hún accent. Zij gaan vooroordelen over dialecten te lijf. En dat zijn er nogal wat. Brabants accent? Mensen vinden je gezellig, maar dom. Marokkaans accent? Agressief en onbetrouwbaar, zo blijkt uit het gedane onderzoek. Hoe mensen op je reageren kan dus zomaar met je accent je maken hebben. Van de Westelaken en Van Dam kijken of er nieuwe accenten bijkomen of juist verdwijnen, welke accenten het betrouwbaarst en aantrekkelijkst klinken en loven aan het eind de titel ‘sterkste accent van Nederland uit’.