Huisjes op strand mogen blijven

Op het strand van Hoek van Holland mogen 182 vakantiehuisjes van Westland Strandhuis BV blijven staan. Het beroep van twee Zuid-Hollandse natuurorganisaties, Stichting Duinbehoud en Westlandse Natuur, tegen een vergunning uit 2013 is door de Raad van State afgewezen. De stichtingen vrezen dat de huisjes de aanvoer van zand en zout naar de duinen belemmeren. Eerder had de provincie Zuid-Holland een vergunning afgegeven voor de bouw van de huisjes nabij de beschermde duinen. Volgens de Raad is niet vast komen te staan dat het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen door de bouw is aangetast. (NRC)