A’dam: snel een baan voor toegelaten vluchteling

Inburgeren Vluchtelingen met een baan integreren beter in de samenleving, redeneert Amsterdam.

Tientallen bedrijven gaan met de gemeente Amsterdam samenwerken om vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller aan het werk te krijgen. Voor de wens van de gemeente om ook vluchtelingen zonder een vergunning te laten werken, biedt het Rijk vooralsnog niet de gevraagde „experimenteerruimte”.

Vluchtelingen die mogen blijven (statushouders) en in Amsterdam gaan wonen, krijgen nog voor hun verhuizing een gesprek over hun werkervaring en ambitie. Op basis daarvan worden ze aan een werkgever gekoppeld. Het gaat dit jaar om vijfhonderd statushouders, daarna wordt de proef uitgebreid.

Een convenant hiervoor wordt vanmiddag ondertekend door de gemeente Amsterdam, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en bedrijven als Albert Heijn en consultancybureau Accenture. Ook onder meer Aegon, C&A, AkzoNobel en NS committeren zich aan de afspraken. Zij zijn aangesloten bij Refugee Talent Hub, een netwerk van Accenture dat vluchtelingen aan werk of opleiding koppelt.

Wethouder Kajsa Ollongren (economie, D66).Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Amsterdam heeft het Rijk in oktober om verruiming gevraagd van de voorwaarden waaronder vluchtelingen mogen werken. Dan zouden zij zich tijdens de procedure alvast kunnen voorbereiden op hun loopbaan in Nederland, waardoor ze daarna minder snel in de bijstand belanden, zo redeneerde Amsterdam.

Maar minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) schreef in februari eerst de vandaag in werking tredende pilot te willen afwachten. Als later blijkt dat het „vanuit het oogpunt van snelle integratie” wenselijk is ook vluchtelingen zonder vergunning aan werk te helpen, wil de minister daarover „spreken”. Voor coalitiepartner VVD ligt dat echter gevoelig.

„Ik doe nu het maximale binnen de grenzen van de wet”, zegt de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (economie, D66). „Ik ga ervan uit dat we de minister laten zien dat deze aanpak werkt. Uiteindelijk vindt denk ik iedereen dat mensen die hier blijven snel aan de slag moeten. Een baan is de beste inburgering.” Amsterdam moet tot 2018 2.400 vluchtelingen per jaar huisvesten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet spraken onlangs af asielzoekers eerder te bevragen over hun competenties. Voor de zomer moet hiervoor een systeem zijn ontwikkeld. Statushouders zouden dan op basis van dat gesprek aan een gemeente gekoppeld kunnen worden. Ook kunnen zij zich dan al tijdens de wachttijd voorbereiden. Rijk en gemeenten stellen hiervoor elk twee keer twee miljoen euro beschikbaar.

Ook de gemeente Den Haag is bezig met een pilot. Ambtenaren en Vluchtelingenwerk gaan in gesprek met zo’n honderd statushouders over hun werkervaring en opleiding.