Brieven

Stop taalverarming

Is het dan nu officieel? Uw redacteuren mogen reeds enkele jaren ongecorrigeerd, straffeloos – en in navolging van het Engels: overvloedig – bijzinnen schrijven die beginnen met ‘nadat’ en worden gevolgd door de onvoltooid verleden tijd.

Het is zelfs tot een kop in de krant doorgedrongen: ‘Nadat de bommen vielen’ (nrc.next, 14/5). Het moet zijn: Nadat de bommen waren gevallen. Is dat erg, wanneer toch iedereen het anglicisme volgt (‘After the bombs came down’)? Het is in ieder geval een onnodige versimpeling en verarming van onze eigen taal. Het woord ‘nadat’ maakt in het Nederlands namelijk een verdere teruggang in de tijd mogelijk: de voltooid verleden tijd. Mocht de koppenredacteur zeggen: dat is te lang voor een regel, dan is de oplossing eenvoudig: zet ‘Toen’ in de plaats van ‘Nadat’. Toen klinkt goed in combinatie met die zo populaire onvoltooid verleden tijd.

Schrijf net als in je kindertijd (toen je geen Engels kende), dan loopt het altijd lekker.

, bijlesleraar Nederlands

Politieke islam

Secularisatie gaat door

Marcel Kurpershoek poneert in O&D (14/5) de stelling dat de politieke islam nooit zal verdwijnen. Maar ik voorspel dat op den duur ook de islam zal afbrokkelen en verdwijnen. De secularisatie is op den duur niet tegen te houden.

In Europa werd eeuwenlang de politiek, het openbare leven en de wetenschap beheerst door het christendom, en wat is er van over? De christelijke partijen vormden in Nederland 30 jaar geleden nog 40% van het parlement. In de laatste jaren is dit gedaald tot 14%. Theologische faculteiten worden gesloten of omgedoopt. De kerken staan leeg. De afbraak van religie in Europa is onomkeerbaar. In grote landen als Rusland, China en Japan is religie geen machtsfactor meer.

De moderne communicatiemiddelen zijn ondanks censuur en indoctrinatie ook in de woestijn bereikbaar, en de intelligentsia zal zich ook in Saoedi-Arabië op den duur losmaken van een gedachtengoed dat berust op een archaïsche cultuur. Zeker, de huidige machthebbers behoren mogelijk nog tot de wahabieten, maar ze laten wel hun zonen in Oxford studeren. En die zullen eens de macht overnemen.

Dolph Boddaert

    • Kees Hogenbirk
    • Dolph Boddaert