Jaarlijks 2,2 miljoen euro extra subsidie

Utrecht trekt miljoenen extra uit voor TivoliVredenburg, om een einde te maken aan de financiële problemen. Het muziekcentrum krijgt structureel 1,8 miljoen euro extra subsidie bovenop de 8 miljoen die het nu jaarlijks krijgt. Daarnaast geeft Utrecht in 2017-2020 jaarlijks 4 ton voor verbetering van de zakelijke prestaties en de programmering. Ook krijgt het eenmalig 1,1 miljoen euro om de financiële buffer te versterken. Het college neemt hiermee het advies over van een commissie onder leiding van Carolien Gehrels. Die raadde vorige week aan de ambitie voor TivoliVredenburg hoog te houden, in het belang van de stad. Het muziekcentrum heeft sinds de heropening in juli 2014 elk jaar een exploitatietekort. Deels doordat de kosten van het gebouw hoger zijn dan geraamd. De gemeente vulde die tekorten – opgelopen tot zo’n 5 miljoen euro – telkens aan. De extra subsidie gaat volgens wethouder Kees Diepeveen (Cultuur, GroenLinks) niet ten koste van andere culturele instellingen. „Gelukkig hebben wij de komende jaren meer geld te besteden, omdat de stad groeit. Dat brengt extra middelen met zich mee vanuit het Gemeentefonds en ook vanuit de onroerendezaakbelasting.” (NRC)